Контактная информация
ул. Симона Петлюры 13А
г. Бровары
07401
Kyivstar, Viber: +38 (098) 543-21-00 | +38 (063) 293-53-34
Пн-Пт: 09:00 - 20:00 | Сб-Вс: 09:00 - 20:00 в телефонном режиме
Мы в Facebook
Создание сайтов, Интернет-магазинов

Публичные договора и правила

1. Публічним є договір, в якому одна сторона — підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв’язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).
2. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.
3. Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом.
4. Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг).
У разі необгрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.
5. Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов’язкові для сторін при укладенні і виконанні публічного договору.

6. Умови публічного договору, які суперечать частині другій цієї статті та правилам, обов’язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного договору, є нікчемними.

1.2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є внесення замовниоком плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати, Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

1.2.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з оплати замовлених Послуг.

1.2.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

6. Предмет договору, що саме ви пропонуєте потенційним клієнтам, а Замовник прийняти та оплатити такі послуги, на умовах цього Договору.

7. Вартість товару/послуги/виконання робіт – посилання на сторінку.

8. Порядок надання послуг/виконання робіт/поставки (продажу) товарів: зазначається об’єм, конкретний вид послуги/роботи (асортимент товару, об’єм якого визначається вибором покупця і описати яким чином це має відбуватися на вашому сайті);

9. Порядок поставки, прийому рекламацій (претензій) по якості, комплектності товару чи якості послуг/виконання робіт, порядок повернення коштів і т.д.;
10. Права та обов’язки сторін;

11. Гарантійний строк – для товарів, чи сервісне обслуговування, технічна підтримка – для послуг/виконання робіт.

12. Відповідальність – ваша, як виконавця і клієнта, у випадку порушення умов цього договору.

13. Строк дії договору, порядок внесення змін та доповнень до Договору.

14. Порядок обробки персональних даних Замовника отриманих в результаті виконання публічного Договору.

14. Реквізити Виконавця.

Публічний договір-оферта ____________

про надання послуг зі створення веб- сайту

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на надання послуг зі створення веб-сайту. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Замовником платежу на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.3. Сайт Виконавця розташований за адресою https://webmastera.studio/offer.

1.4. Номером договору є ідентифікаційний код Замовника.

1.5. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п’яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору і виконується на підставі письмового (паперового) заяви замовника. В такому випадку, договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються ФОП Гребеник Юрій Валерійович з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Виконавець бере на себе зобов’язання виконати роботи по створенню веб-сайту, відповідно до Технічного завдання, затвердженим Сторонами і оформленим у вигляді Додатку №1 до цього Договору (далі ТЗ), а Замовник зобов’язується своєчасно прийняти та оплатити виконані роботи. ТЗ затверджується Сторонами шляхом його підписання.

2.1.1. У разі прийняття викладених нижче умов і внесення передплати в розмрі 50 % віз загальної вартості послуг протягом 1-го робочого дня з моменту ознайомлення з договором та пыдписанням ТЗ, юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Замовником. Договір, укладений Замовником шляхом прийняття (акцепту) цієї публічної оферти, має юридичну силу відповідно до ст.642 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, підписаному між ФОП Гребеник Юрій Валерійович і «Замовником».

2.2. Роботи за цим Договором, ціна яких менше 3 000 (три тисячі) гривень, можуть виконуватися без внесення змін до ТЗ. Оплата Замовником рахунку за такими роботами є підтвердженням узгодження видів, ціни і обсягів даних робіт. На дані роботи підписується окремий акт здачі-приймання робіт за фактом їх виконання.

2.3. Замовник зобов’язується забезпечити умови та надати інформацію, документи, необхідні Виконавцю, необхідні для виконання останнім своїх зобов’язань.

2.4. Виконавець зобов’язується передати Замовнику виключні майнові права на використання об’єктів інтелектуальної власності, зазначені в статті 12 цього Договору на умовах відчуження в повному обсязі, якщо такі створюються в результаті виконання робіт по створенню веб-сайту. Права передаються без обмеження території. Винагорода Виконавця за передачу (відчуження) виключного права на використання об’єктів інтелектуальної власності включено в ціну робіт за Договором. Передача виключних майнових права на використання об’єктів інтелектуальної власності здійснюється, шляхом підписання акту здачі-приймання робіт.

3. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ І ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. Початок робіт зі створення веб-сайту здійснюється на наступний робочий день після отримання Виконавцем передоплати, обумовленої в п.6.4.1 цього Договору та виконання Замовником вимог п. 5.1. даного Договору.

3.2. Найменування, зміст і терміни виконання етапів робіт зі створення веб-сайту можуть бути змінені лише, шляхом підписання Сторонами відповідних Додаткових угод до цього Договору.

3.3. Зміст і терміни реалізації етапів робіт зі створення веб-сайту можуть бути змінені лише шляхом підписання Сторонами, відповідних Додаткових угод до цього Договору.

3.4. Порядок здачі-приймання виконаних робіт:

3.4.1. Завершальна здача-приймання робіт здійснюється при підписанні акту здачі-приймання виконаних робіт.

3.4.2. Після завершення виконання робіт за даною угодою і / або етапу (кількох етапів робіт), передбачених в ТЗ, Виконавець передає Замовнику результати цих робіт разом з відповідним актом здачі-приймання виконаних робіт, засобами електронного зв’язку на електронні почти вказані в ТЗ.

3.4.3. Замовник приймає передані роботи в терміни, передбачені в ТЗ, шляхом підписання відповідного акту здачі-приймання виконаних робіт та передає скан копію даного акту засобами електронного зв’язку на електронні почти вказані в ТЗ.

3.4.4. У разі, якщо Замовник не згоден з результатами переданих йому Виконавцем виконаних робіт, то, в терміни, відведені для прийому Замовником робіт за відповідним етапом і передбачені ТЗ цього Договору, він направляє Виконавцю письмові зауваження та побажання щодо коригування результатів виконаних Виконавцем робіт.

3.4.5. Всі зауваження та побажання Замовника, до цього Договору, не повинні виходити за рамки затвердженого ТЗ.

3.4.6. При надходженні зауважень і побажань Замовника, передбачених п. 3.4.5. цього Договору, Виконавець вносить зміни в виконані роботи та надає другий результат виконаних робіт Замовнику в терміни, зазначені в ТЗ з моменту отримання зауважень і побажань від Замовника.

3.4.7. У разі якщо Виконавець не має технічної можливості внести відповідні правки в результати виконаних робіт у строки, визначені ТЗ, він письмово повідомляє про це Замовника з обов’язковим зазначенням причин збільшення термінів і вказує термін, необхідний для завершення робіт. Терміни виконання робіт в цьому випадку збільшуються на час, вказаний Виконавцем в такому письмовому повідомленні.

3.4.8. Після завершення виконання повторних робіт в зв’язку з побажаннями або зауваженнями Замовника в порядку п.п. 3.4.3. — 3.4.6. цього Договору, Виконавець передає, а Замовник приймає результати цих робіт відповідно до п.п. 3.4.1. — 3.4.4. цього Договору та в терміни, відведені для прийому Замовником робіт за відповідним етапу ТЗ.

3.4.9. У разі якщо Замовник повторно не приймає роботи, то Виконавець на свій розсуд має право в односторонньому порядку розірвати Договір або продовжує роботу по етапу, до якого у Замовника є зауваження і побажання, до прийняття останнім такої роботи. Ціна подальшої роботи по створенню веб-сайту обговорюється додатково, і окремо вказується у відповідному Додатковій угоді.

3.5. У разі, якщо Замовник, в терміни, передбачені ТЗ, не підписує наданий йому Виконавцем, Акт здачі-приймання виконаних робіт (завершальний) і не надає письмові зауваження та побажання щодо коригування результатів виконаних Виконавцем робіт, то такий Акт підписується Виконавцем в односторонньому порядку, вважається оформленою належним чином, а роботи вважаються прийнятими і підлягають оплаті.

3.6. Якщо інше не обумовлено в Додатку до Договору, Замовник має право розірвати Договір в будь-який момент до завершення робіт Виконавцем, письмово попередивши про це Виконавця за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання Договору.

3.7. При розірванні Договору Замовник зобов’язаний прийняти та оплатити фактично виконані Виконавцем роботи не пізніше, ніж за 2 (два) дні до дня розірвання Договору. У разі порушення цього терміну, Договір вважається чинним до виконання Замовником свого зобов’язання по оплаті виконаних робіт.

3.8. При розірванні Договору в порядку, передбаченому п. 3.6. цього Договору, внесена Замовником передоплата згідно з пунктом 6.4.1. цього Договору не повертається. Дана сума є винагородою за проведені Виконавцем роботи по підбору і настройки шаблону сайту, необхідного для виконання робіт.

3.9. Всі вимоги про доробки та побажання до варіантів робіт Замовник надсилає електронною поштою з можливим дублюванням в письмовому вигляді.

3.10. Час, необхідний Замовнику на затвердження результатів робіт, не входить в загальний термін розробки веб-сайту.

3.11. У разі несвоєчасного внесення оплати згідно п. 6.4. цього Договору та / або надання інформації згідно з пунктом 5.1. цього Договору, узгодження етапів робіт в терміни, ТЗ, оплати послуг третіх осіб, що впливають на виконання Виконавцем своїх зобов’язань, або іншого невиконання Замовником або його контрагентами зобов’язань Замовника, обумовлених в Договорі, а також Додатках і Додаткових угодах до нього, Виконавець має право в односторонньому порядку перенести всі терміни виконання робіт ( надання послуг) без будь-якого узгодження з Замовником. Терміни виконання робіт, в ТЗ, в цьому випадку збільшуються на час виконання Замовником своїх зобов’язань і на час, необхідний Виконавцю на відновлення робіт.

3.12. За наявності технічних можливостей, у відповідності з чинним Законодавством України про електронні документи, електронний документообіг та електронний цифровий підпис, Акт приймання-передачі наданих послуг може бути надано Замовнику в електронному вигляді, з накладанням електронного цифрового підпису уповноваженої особи та печатки.

3.13. Приймаючи акцепт цієї Оферти, Користувач також погодився, що у випадку використання електронного цифрового підпису в документообігу в межах виконання цієї Оферти Сторонами погоджено використання такого електронного цифрового підпису в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

4. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язується якісно, ​​відповідно до цього Договору, додатків та додаткових угод до нього виконати роботи.

4.2. Виконавець зобов’язується дотримуватися термінів реалізації етапів робіт зі створення веб-сайту, зазначені в ТЗ.

4.3. Виконавець розпочинає надання послуг по наступному етапу, зазначеного в ТЗ, тільки після прийняття Замовником робіт по попередньому етапу.

4.4. Виконавець зобов’язаний на вимогу Замовника інформувати останнього про хід виконання робіт (в термін не більше 3-х робочих днів з моменту запиту).

4.5. Виконавець передає результати виконаної роботи, після підписання завершального акту здачі-приймання виконаних робіт в порядку, передбаченому п.п.3.4., 3.6. цього Договору, а також після повної оплати робіт. Замовнику передаються ключі (коди доступу), технічна документація і сайт переноситься на домен і хостинг Замовника.

4.6. Виконавець зобов’язаний перенести сайт Замовника на постійний хостинг, рекомендований Виконавцем протягом обумовленого Сторонами терміну, після підписання акту здачі-приймання виконаних робіт. У разі, якщо Замовника не влаштовує постійний хостинг, рекомендований Виконавцем, ціна перенесення обмовляється в відповідній Додатковій угоді до цього Договору.

4.7. Перенесення сайту на постійний хостинг, запропонований Замовником, наповнення сайту інформацією, а також будь-які додаткові роботи, не зазначені в ТЗ, оформляються у вигляді Додатку до цього Договору, додатково оплачуються Замовником і виконуються Виконавцем після підписання завершального акту здачі-приймання виконаних робіт за цим Договором , а також після повної оплати Замовником додаткових робіт.

4.8. Виконавець має право залучати до виконання Договору третіх осіб без додаткового узгодження з Замовником.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язується на вимогу Виконавця надати необхідні матеріали та інформацію для виконання роботи, яка не суперечить чинному законодавству України, до початку робіт (роботи по прототипоровання сайту, можуть бути розпочаті тільки після отримання даних матеріалів):

● матеріали, необхідні для розробки прототипів сайту:

— доступ до управління доменом, якщо він зареєстрований замовником;

— brand-book або окремі елементи фірмового стилю (при наявності

таких у Замовника) — логотип в форматі * .cdr, * .psd і фірмовий шрифт;

— фотографії та інші графічні зображення в форматах * .jpg, * .gif, * .bmp,

* .cdr, * .psd;

— Будь-яка інша текстова та графічна іноформацію, прописана в ТЗ, яку надає замовник в готовому для розміщення вигляді в електронній формі;

— новини або статті та інша інформація, підписана в ТЗ яку надає замовник в готовому для розміщення вигляді в електронній формі. Тексти в форматі * .doc, * .odt, таблиці в форматі * .xls;

5.1.1. В термін не пізніше 7 робочих днів з моменту підписання даного Договору — інші інформаційні матеріали, в тому числі:

— тексти всіх основних розділів сайту в форматі * .doc, * .odt, таблиці в форматі * .xls, і інші текстові і графічні елементи і матеріали, описані в ТЗ.

5.1.2. У разі, якщо Замовник не виконує вимоги п. 5.1.1. цього Договору в повному обсязі, то результат робіт передається Замовнику без наповнення і викладення на робочий хостинг-майданчик і доменне ім’я. Роботи Виконавця вважаються виконаними і підлягають оплаті Замовником в повному обсязі.

5.2. Замовник своєчасно стверджує етапи робіт, перераховані в пТЗ і надсилає Виконавцю підписаний Акт, з печаткою (за наявності) та підписом.

5.3. Замовник своєчасно оплачує роботу Виконавця в розмірі і терміни, передбачених в розділі 6 даного Договору.

5.4. Замовник не має права вимагати від Виконавця виконання додаткових робіт, які:

● Не передбачені в ТЗ (Додаток №1 до даного Договору);

● Суперечать результатам робіт по завершеним етапах, згідно ТЗ.

● Суперечать можливостям обраного шаблону.

5.5. Додаткові роботи проводяться в міру необхідності і оплачуються Замовником окремо. Проведення додаткових робіт узгоджується і оформляється в письмовому вигляді, як Додаткова угода до цього Договору та / або як доповнення до ТЗ, яке повинно бути підписано обома Сторонами.

5.6. Замовник зобов’язується передавати інформацію, необхідну для виконання робіт Виконавцю електронною поштою та / або за допомогою інших електронних носіїв інформації, в файлах, формат яких узгоджений з Виконавцем.

5.7. Факт передачі Замовником Виконавцю інформації, передбаченої п. 5.1. (Разом з підпунктами) цього Договору оформляється Сторонами відповідним Актом прийому-передачі інформації. Дана інформація може бути передана електронною поштою і підтверджує сам факт передачі або не передачі.

5.8. Замовник зобов’язується не розголошувати будь-яку інформацію Виконавця, отриману під час співпраці за даним договором без письмової згоди Виконавця за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.9. Замовник має право перевіряти хід і якість роботи, виконуваної Виконавцем, не перешкоджаючи здійсненню господарської діяльності.

6. ЦІНА РОБІТ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ РОЗРАХУНКІВ

6.1. На момент підписання цього Договору загальна вартість робіт є сумою цін послідовних етапів створення сайту (виконання робіт), визначається на основі та фіксується в ТЗ .

6.3. Ціна може бути змінена лише за письмовим погодженням Сторін, шляхом підписання відповідних Додаткових угод до цього Договору.

6.4. Порядок оплати робіт по створенню веб-сайту ділиться на 2 етапи:

6.4.1. Передоплата в розмірі 50% від загальної вартості робіт, передбачених п. 6.1 та ТЗ.

цього Договору, протягом 1 (одного) робочого дня, після підписання цього Договору.

6.4.2. 50% від ціни робіт, передбачених п. 6.1. цього Договору перед початком робіт по етапу 3.

6.5. Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі порушення Замовником строків розрахунків, визначених цим Договором та Додатками до нього, більш ніж на 5 (п’ять) банківських днів.

6.6. У разі неможливості виконання роботи, з причини, що виникла з вини Замовника, послуги підлягають оплаті в розмірі фактично виконаних Виконавцем робіт. Передоплата, передбачена п. 6.4.1. цього Договору, не повертається.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Сторони визнають будь-яку інформацію, що стосується укладення і змісту даного Договору, включаючи будь-які додатки і доповнення до нього, комерційною таємницею і зобов’язуються суворо зберігати конфіденційний характер такої інформації, не розголошуючи її третім особам без попередньої письмової на те згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли це необхідно для цілей даного Договору або для розкриття відповідним державним органам у випадках, визначених законом. Зазначене положення не відноситься до загальновідомої або загальнодоступної інформації.

7.2. Виконавець зобов’язаний не допускати до наявних, в зв’язку з виконанням даного Договору, документів осіб, які не мають на це відповідних повноважень.

7.3. В рамках даного Договору Сторони передають один одному конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані третіх осіб. Сторони зобов’язуються не використовувати дану конфіденційну інформацію для того, щоб намагатися здійснити наймання фахівців іншої Сторони, прямо залучених до надання послуг (виконання робіт) протягом терміну дії Договору, а також протягом 2 (двох) років після його припинення. Потрібно роз’яснення з цього пункту.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність, відповідно до чинного законодавства України та цим Договором.

8.2. Замовник гарантує, що надаються відповідно до умов даного Договору, інформаційні матеріали не обтяжені вимогами третіх осіб, що замовник є власником виключних прав на інформаційні матеріали та / або володіє всіма необхідними дозволами від авторів та інших правовласників щодо об’єктів інтелектуальної власності та об’єктів, що входять до складу творів, а також щодо первинних творів (у разі, якщо твір є перероблений і / або перекладений), такі дозволи ніяким чином не повинні обмежувати прав Виконавця або ускладнювати використання твору Виконавцем відповідно до даного Договору.

8.3. Виконавець гарантує якісно і в передбачені цим Договором терміни виконувати роботи, передбачені цим Договором, своєчасно надавати Замовнику доступ до результатів робіт за умови виконання Замовником зобов’язань по відношенню до Виконавця відповідно до умов даного Договору.

8.4. У разі пред’явлення Виконавцю претензій або позовів з приводу порушення ним авторських і / або суміжних прав третіх осіб у зв’язку з використанням інформаційних матеріалів, наданих Замовником, на виконання умов даного Договору, Замовник зобов’язується врегулювати такі претензії або вжити інших необхідних заходів, що виключають виникнення витрат та збитків у Виконавця. А в разі виникнення витрат і збитків у Виконавця, відшкодувати їх в повному обсязі.

8.5. У разі пред’явлення Замовнику претензій або позовів з приводу порушення ним авторських і / або суміжних прав третіх осіб у зв’язку з використанням інформаційних матеріалів, які не передавались Замовником Виконавцю в порядку виконання своїх зобов’язань за цим Договором, представлених на сайті, Виконавець зобов’язується врегулювати такі претензії або вжити інших необхідних заходів, що виключають виникнення витрат та збитків у Замовника. У разі виникнення витрат і збитків у Замовника, Виконавець зобов’язується відшкодувати їх в повному обсязі.

8.6. Замовник, в разі порушення ним авторських і / або суміжних прав Виконавця, відповідає за кожен факт порушення в повному обсязі, передбаченому законодавством України.

8.7. Виконавець, в разі порушення ним авторських і / або суміжних прав Замовника, відповідає за кожен факт порушення в повному обсязі, передбаченому законодавством України.

8.8. При порушенні Виконавцем терміну здачі сайту відповідно до розділу 3 даного Договору з вини останнього, Виконавець виплачує Замовнику неустойку в розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка від вартості робіт відповідно до ТЗ за кожен день прострочення, але не більше 5 % від загальної вартості робіт.

8.9. При порушенні Замовником оплати робіт в терміни, встановлені цим Договором, або узгодження по етапах робіт за цим договором, Замовник сплачує Виконавцю неустойку в розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка від загальної ціни робіт за кожний день прострочення, але не більше 5 % від загальної суми вартості робіт.

8.10. Виконавець не несе відповідальності за якість ліній зв’язку, програмного забезпечення і комп’ютерів, наданих іншими організаціями.

8.11. Сторони не несуть відповідальність за збитки, в тому числі упущену вигоду, іншої Сторони, які виникли і / або можуть виникнути при неналежному виконанні умов цього Договору.

8.12. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів сторін.

8.13. У разі якщо сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, спори вирішуються в суді відповідно до законодавства України.

9. ГАРАНТІЇ ВИКОНАВЦЯ

9.1. Виконавець гарантує якість наданих послуг відповідно до ТЗ протягом (одного) календарного місяця (гарантійного терміну) з моменту закінчення виконання робіт і дати підписання завершується акту виконаних робіт за даним Договором.

9.2. Виконавець має право дати гарантійне зобов’язання, що відрізняється від вимог п. 9.1. даного Договору, або заявити про припинення дії виданого ними гарантійного зобов’язання, в одному з наступних випадків:

9.2.1. Якщо порушення працездатності сайту сталося не з вини Виконавця.

9.2.2. За втручання в роботу сайту з боку Замовника будь-яким способом, крім доступу, наданого Виконавцем.

9.2.3. При порушенні працездатності сайту Замовником або третіми особами, які отримали доступ до сайту або хостингу Замовника без відома або провини Виконавця (включаючи зараження вірусом або злом внаслідок використання сторонніми особами вразливостей системи управління сайтом).

9.2.4. Якщо Замовник не надав повний доступ до аккаунту хостинг провайдера Виконавцю, з подальшим обмеженням прав доступу.

9.2.5. При переробці кодів або дизайну сайту Замовником або третьою стороною.

9.2.6. Зміни модулів CMS, в тому числі — зміна налаштувань модулів щодо коректних (попередньо встановлених Виконавцем), установку сторонніх модулів, неузгоджених з Виконавцем.

9.2.7. Щоб змінити установки хостингу, в тому числі доступів (FTP, SSH, MySQL, панель управління хостингом, управління доменом, управління NS-серверами).

9.2.8. Обраний шаблон не підтримує необхідну зміну або модуль.

9.3. Для пред’явлення претензій до якості наданих Виконавцем послуг протягом гарантійного терміну експлуатації сайту, Замовник зобов’язаний негайно сповістити Виконавця по електронній пошті. Виконавець зобов’язується розглянути претензії до якості наданих Виконавцем послуг протягом 3-х робочих днів з моменту їх надходження. Якщо претензії до якості наданих Виконавцем послуг відповідають вимогам, зазначеним в п. 9.1 даного Договору, Виконавець складає Акт, що фіксує дефекти і узгоджувальний порядок і термін їх усунення.

9.4. Виконавець зобов’язаний виконати всі гарантійні зобов’язання, зазначені в п. 9.1. даного Договору за свій рахунок. Після виконання гарантійних зобов’язань, Замовник підписує Акт прийнятих робіт з усунення дефектів.

9.5. Після завершення гарантійного терміну, зазначеного в п. 9.1. цього Договору, Виконавець має право відмовити в безоплатному усуненню будь-яких дефектів на сайті. Замовник може укласти з Виконавцем Договір на технічну підтримку сайту.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту ознайомлення з його умовами на сайті Виконавця та виконання умов п 2.1.1. Договору, та діє до моменту повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

10.2. Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою сторін з письмовим повідомленням не менше ніж за 7 робочих дні. У тому випадку, якщо Договір розривається до завершення робіт по ТЗ, взаєморозрахунки провадяться, виходячи з фактично виконаних робіт в процесі виконання цього Договору. Сума коштів яка внесена як авансовий платіж не повертається.

10.3. Договір може бути достроково розірваний будь-якою зі сторін в односторонньому порядку, за відсутності між сторонами суперечок і заборгованостей. При цьому сторона ініціатор розірвання Договору повинна письмово сповістити іншу сторону не менше ніж за 7 (сім) робочих днів до дати розірвання Договору.

11. ФОРС — МАЖОР

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

11.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього походження, які виникли без вини Сторін, поза їхньою волею, і їх не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи:

• обставини непереборної сили, тобто стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо);

• лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання, мережі Інтернет, аварії);

• обставини суспільного життя (загрозу війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожі атаки, блокади, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену і неоголошену війну, дія суспільного ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратства, заворушення, вторгнення, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріації, примусове вилучення, захоплення реквізиції, громадські демонстрації, блокада, страйк, протиправні дії третіх осіб);

• видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню.

11.3. Сторона, яка не має можливості виконати належним чином свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово протягом 15 календарних днів з моменту виникнення таких обставин повідомити іншу Сторону про такі обставини, в іншому випадку вона позбавляється права посилатися на такі обставини.

11.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців поспіль цей Договір може бути розірваний Замовником або Виконавцем шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні.

11.5. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом — місцевої торгово-промисловою палатою.

12. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

12.1. Якщо в результаті виконання робіт (надання послуг) за цим Договором і додатками до нього, Виконавцем будуть створені результати інтелектуальної діяльності (далі — «Результати»), Виконавець зобов’язується передати Замовнику виключне право на зазначені Результати робіт на умовах відчуження в повному обсязі. Права передаються без обмеження території і терміну дії. Винагорода Виконавця за передачу (відчуження) виключного права на використання Результатів включено у вартість робіт за Договором.

12.2. Виконавець і інші фізичні особи, які брали участь у виконанні робіт за дорученням Виконавця, мають право називатися автором створених Результатів за Договором. Ніяке інше обличчя, включаючи Замовника, не може називатися автором даних Результатів. При використанні Результатів, Замовник має право не вказувати авторів Результатів.

12.3. Виконавець залишає за собою право на розміщення в нижній частині сторінок розробленого сайту гіпертекстового посилання на свій сайт, що представляє собою рядок: «Створення сайту — студія Webmastera» або її модифікацію на весь термін дії (охорони) авторських прав, передбачений чинним законодавством України. У разі істотної зміни зовнішнього вигляду сайту Замовником, Виконавець має право вимагати зняття даної посилання, а Замовник зобов’язаний задовольнити вимогу Виконавця.

12.4. У разі відмови від надання інформації, зазначеної в п. 5.1. даного Договору, Замовник компенсує Виконавцю 10% від вартості робіт, зазначеної в п. 6.1. даного Договору.

12.5. Замовник надає Виконавцю право на використання найменування Замовника в офіційних списках організацій, для яких Виконавець є підрядником в тому вигляді, в якому даний товарний знак Замовника розміщений на сайті Замовника, і надає Виконавцю право на анонсування проміжних результатів робіт і результатів всіх робіт за даною угодою.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Всі зміни і доповнення до даного Договору узгоджуються сторонами, підписуються, оформлюються в вигляді Додатків і Додаткових угод до цього Договору.

13.2. В ціну робіт по розробці сайту не входить (якщо інше не обумовлено в Додатковій угоді до договору):

13.2.1.Вивод сайту на перші позиції у видачі пошукових систем (наприклад, Google, Yandex та інші).

13.2.2.Внутрішня SEO оптимізація сайту (підготовка і розміщення на сайті seo keywords, descriptions і т.д.) або розміщення контекстної реклами.

13.2.3.Дизайнерське оформлення листів, які приходять користувачам сайту (листи-підтвердження реєстрації, підтвердження замовлення, шаблон листи для розсилки новин і т.д).

13.2.4.Реєстрація і ведення груп (профілів) в соціальних мережах.

13.2.5.Оплата доменного імені або хостингу замовника (контроль за балансом і термінами Замовник здійснює самостійно).

13.2.6.Купівля або продовження ліцензії CMS, модулів, плагінів, шаблонів, зображень, шрифтів.

13.2.7.Підготовка і наповнення сайту контентом (тексти сторінок, зображення, банери).

13.2.8.Розробка або підключення додаткових програмних моделей або графічних елементів, що не були описані в Технічному завданні, що є прототипом або на дизайн макетах сторінок.

13.2.9.Розробка логотипу або інших елементів фірмового стилю (візитки, листівки, фірмові бланки і т.п.).

13.2.10. Адаптація та забезпечення коректного функціонування модулів або елементів сайту (шрифти, анімація, калькулятори тощо), які розроблялися для Замовника сторонніми фахівцями.

13.2.11. Налаштування сервера Замовника.

13.2.12. Повторне перенесення сайту на інший хостинг і прив’язка доменних імен.

13.2.13. Контроль за дотриманням термінів з надання Замовником матеріалів або затвердженню проміжних етапів роботи.

13.2.14. Контроль за термінами і якістю роботи третіх осіб, яких приваблює Замовник (дизайнери, фотографи, копірайтери та інші).

13.2.15. Оновлення контенту сайту (завантаження додаткових фотографій або заміна поточних фотографій товарів, завантаження додаткового опису, характеристик і т.д.).

13.2.16. Доопрацювання елементів дизайну і функціональних модулів сайту після їх письмового затвердження Замовником.

13.3. Всі особливості реалізації робіт, істотні для Замовника, повинні бути в явній формі відображені в ТЗ. Якщо в ТЗ не обговорені будь-які вимоги Замовника, то форма їх реалізації залишається на розсуд Виконавця і не може бути причиною для відмови від приймання виконаних робіт.

13.4. Листування по електронній пошті між Замовником та Виконавцем в рамках даного Договору є офіційним листуванням, що підтверджує процес робіт, вироблений за даним Договором. У разі виникнення спору за цим Договором і неможливості його врегулювання мирним шляхом, листування по електронній пошті може бути використана в якості офіційного підтвердження виконуваних робіт.

Будь-яке листування, включаючи заявки Замовника та відповіді Виконавця, визнається такою, якщо вона здійснена одночасно за наступними електронними адресами з повідомленням про прочитання або повідомленням поштового сервісу про доставку листа:

● електронні адреси відповідального представника Виконавця: vipmastera@gmail.com

● керівник з боку Виконавця: — Гребеник Ю.В.

13.5. Сторони погодили використання електронного цифрового підпису (надалі – ЕЦП) в документообігу в межах виконання Договору, в тому числі при складанні первинних документів. Сторонами погоджено використання такого електронного цифрового підпису в порядку і на умовах передбачених Законом України «Про електронний цифровий підпис».

Сторони погодили, що додатки, додаткові угоди до Договору, які є невід’ємною частиною Договору, а також первинні документи на її виконання можуть складатися Сторонами в електронному вигляді із дотриманням законодавства про електронні документи та електронний документообіг та законодавства у сфері ЕЦП, або в паперовому вигляді. В разі складання таких документів у електронному вигляді та підписання їх з використанням електронного цифрового підпису, використання печатки Сторонами не є потрібним.

13.6. Інформація та / або документи будуть вважатися належним чином передані Стороною по електронній пошті в дату і час отримання підтвердження прочитання або доставки будь-яким з адресатів, вказаних в п.13.4, іншої Сторони. При відсутності доказів фальсифікації — листування по електронній пошті вважається офіційним документом.

13.7. Даний Договір складений українською мовою в 2-х (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

РЕКВІЗИТИ Виконавця

ФОП ГРЕБЕНИК ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Іден. Код 2966903950

Місце реєстрації: 17100, Чернігівська обл., Носівський район, місто Носівка, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 24

Р/р: 26000053019646 в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ»ПРИВАТБАНК»,М.КИЇВ,

МФО 321842

Платник єдиного податку 3 група 5%.

Тел. 0985432100, 0632935334

Публічний договір-оферта ____________

про надання послуг веб-хостингу

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на надання послуг веб-хостингу. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Замовником платежу на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.3. Сайт Виконавця розташований за адресою https://webmastera.studio.

1.4. Номером договору є ідентифікаційний код Замовника.

1.5. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п’яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору і виконується на підставі письмового (паперового) заяви замовника. В такому випадку, договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються ФОП Гребеник Юрій Валерійович з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2. Предмет договору

2.1. Згідно цього Договору Виконавець зобов’язується надавати Замовнику Послугу веб-хостингу відповідно до обраного Замовником тарифу. Перелік тарифів і їх вартість опубліковані на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://webmastera.studio/наши-цены/.

2.2. Замовник зобов’язується оплатити обрані ним Послуги відповідно до тарифів, зазначеними на веб-сайті Виконавця.

2.3. До послуги не належать можливості прийому / передачі електронних повідомлень в офісі Виконавця, настроювання або діагностування персонального комп’ютера, модему та програмного забезпечення Замовника, навчання навичкам роботи в мережі Інтернет та користування персональним комп’ютером.

3. Вартість Послуг та порядок розрахунків

3.1. Вартість Послуг, що надаються Замовнику за цим Договором, вказується на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://webmastera.studio/наши-цены/.

3.2. Виконавець надає Замовнику рахунок електронною поштою, або другими електронними каналами зв’язку для передплати Послуг не менше ніж за 5 календарних днів до моменту закінчення розрахункового періоду. Замовник оплачує рахунок шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. У разі повної або часткової несплати в зазначений термін, Виконавець має право призупинити надання Послуг до отримання повної оплати послуг. Замовник має право сплатити послуги хостингу протягом 7 днів після призупинення послуг. Якщо замовник не сплатив послуги протягом 7 днів після призупинення послуг, виконавець має право видалити всі дані замовника з сервера. У разі звернення замовника після видалення данних з проханням відновити роботу сайту або забрати бекап (резервну копію) сайту, замовник сплачує за бекап плату у розмірі 1000 грн, а у разі відновлення роботи сайту також послугу хостингу на 1 рік.

3.3. Контактною адресою (e-mail) є адреса, вказана Замовником при формуванні замовлення на сайті Виконавця. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність надання e-mail адреси, і її працездатність.

3.4. Оплата послуг здійснюється в національній валюті України у вигляді передоплати. Мінімальний період замовлення становить 12 (дванадцять) місяць.

3.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність і своєчасність здійснюваних ним платежів за послуги, які надає виконавець за договором.

3.6. Всі банківські комісійні витрати за сплату рахунків Виконавця сплачуються Замовником.

3.7. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту повідомлення нових реквізитів за допомогою електронної пошти та / або публікації на веб-сайті Виконавця (https://webmastera.studio), Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за старими реквізитами.

3.8. При оформленні Замовником платіжних документів в розділі “Призначення платежу” обов’язково повинен бути вказаний номер отриманого Замовником рахунку. У разі відсутності номера рахунку в платіжному документі, Виконавець не гарантує зарахування отриманої суми в якості оплати виконаних послуг.

3.9. Виконавець може змінювати тарифи на надання Послуг. Нові тарифи доводяться до відома Замовника шляхом публікації на веб-сайті Виконавця та / або відправки на контактну електронну адресу Замовника повідомлень. Замовник може не погодитися з таким підвищенням та розірвати Договір, про що повинен повідомити Виконавця протягом 10 календарних днів з моменту публікації на сайті або отримання повідомлення. Відсутність відповіді Замовника на повідомлення про підвищення тарифів означає, що він згоден з новими тарифами та всіма зобов’язаннями з оплати. Зниження тарифів на Послуги здійснюється Виконавцем без попереднього повідомлення.

3.10. Виконання Послуг підтверджується Актом прийому-передачі послуг (виконаних робіт), який Замовник зобов’язується підписати протягом 10 календарних днів з моменту отримання Акту від Виконавця.

3.11. Сторони домовилися, що через специфічність Послуг, що надаються Замовнику, Послуги вважаються наданими з моменту отриманням Замовником на контактну адресу логіна і пароля для користування Послугами. У разі внесення Замовником оплати на наступний період, послуги вважаються наданими з моменту зміни періоду активності послуги в системі замовлень. Якщо Замовник має претензії до наданих Послуг, він направляє претензії на поштову адресу Виконавця, або на адресу електронної пошти Виконавця не пізніше однієї доби з моменту отримання Акту прийому-передачі послуг (виконаних робіт). Послуги вважаються виконаними належним чином, якщо від Замовника не надійшли претензії протягом 30 календарних днів з моменту надання Послуг.

4. Права і обов’язки Сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Надавати послуги відповідно до умов обраного Замовником тарифу Послуги.

4.1.2. На запит Замовника надавати технічні консультації в обсязі, необхідному для коректних взаємодій при виконанні умов цього Договору.

4.1.3. У разі незадоволення Замовником якістю послуг, що надаються, і отримання письмового звернення про дострокове розірвання Договору, повернути Замовнику залишок оплачених коштів протягом 10 календарних днів з моменту отримання письмового повідомлення, за вирахуванням вартості реєстрації доменного імені, якщо доменне ім’я було зареєстровано безкоштовно. Розрахунок залишку коштів проводиться на момент отримання письмового звернення Замовника.

4.1.4. У разі порушення умов цього Договору попередити Замовника по електронній пошті про виявлені порушення.

4.1.5. Повідомити Замовника про факти спроби третіх осіб пошкодити працездатності сайту Замовника, якщо наявність цих випадків вимагає проведення спеціальних дій Виконавця.

4.1.6. Надіслати Замовнику повідомлення після призупинення надання Послуг у випадках, передбачених п. 4.3.1 цього Договору.

4.1.7. Не розголошувати і не використовувати інформацію, що стосується діяльності Замовника, яка стала йому відома під час виконання цього Договору.

4.2. Замовник зобов’язаний:

4.2.1. При формуванні замовлення на Послугу надавати повну і достовірну інформацію. За наслідки, що виникли внаслідок некоректності внесених даних, Виконавець не несе відповідальності. При необхідності перевірки достовірності особи Замовника, надати всі дані (документи), необхідні Виконавцю для проведення такої перевірки.

4.2.2. Виконувати вимоги, викладені в Договорі.

4.2.3. Виконувати вказівки спеціалістів Виконавця щодо користування Послугами та мережею Інтернет.

4.2.4. Своєчасно оплачувати Послуги

4.2.5. Підписувати Акти наданих послуг, виконаних робіт і направляти їх Виконавцю протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх отримання. У разі неотримання Виконавцем підписаного Акту виконаних робіт протягом 30 (тридцяти) календарних днів або вмотивованої відмови від підписання Акту, вважається, що надані послуги або виконані роботи відповідають вимогам Договору та прийняті Замовником в повному обсязі, що підтверджується Актом виконаних робіт, який підписаний виконавцем .

34.2.6. Самостійно стежити за дотриманням норм етикету мережі Інтернет.

4.2.7. Не вживати ніяких заходів, навмисно або ненавмисно, які можуть привести до порушення функціонування програмного забезпечення та / або системи в цілому.

4.2.8. Дотримуватися вимог чинного законодавства України та міжнародного законодавства, в тому числі не розміщувати на сайті протизаконні матеріали (порнографія, пропаганда міжнаціональної, міжрасової, міжетнічної ворожнечі, тероризму, наркотиків і т.д.), не порушувати авторські права, суміжні та інші права третіх осіб .

4.2.9. Не покладати на Виконавця відповідальність за будь-яких претензій і відповідальність за заборгованості, збитки, витрати і витрати, включаючи всі судові витрати, витрати на оплату послуг адвокатів та юристів, які виникли в результаті судових процесів та рішень суду, які прямо чи опосередковано стосуються Послуг Виконавця.

4.2.10. Дотримуватись Правил користування послугами віртуального хостингу та мережею Інтернет

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. Повністю або частково призупинити надання Послуг в наступних випадках без попереднього додаткового попередження:

в разі недотримання Замовником умов цього Договору;

в разі неодноразового недотримання Замовником вказівок спеціалістів Виконавця щодо користування Послугами та мережею Інтернет;

якщо Виконавець вважає будь-які дії, вчинені Замовником через Послуги, що надаються Замовнику за цим Договором, такими, що завдають або можуть завдати шкоди Виконавцю, іншим замовникам, або нормальному функціонуванню мережі.

в разі, якщо Замовника було викрито в застосуванні несанкціонованого розсилання (спаму) в будь-якій формі;

в разі порушення Замовником норм етикету мережі Інтернет, а саме використання ненормативної лексики в телефонній розмові або в листуванні з фахівцями Виконавця.

в разі, якщо надання Послуги Замовнику зачіпає ділову репутацію Виконавця;

при отриманні відповідних рекомендацій або вимог від співробітників виконавчих органів влади України в разі виявлення порушення норм законодавства України або міжнародного законодавства.

3.3.2. Служба технічної підтримки Виконавця не зобов’язана надавати консультації по загальному програмному забезпеченню, інформацію про який можна отримати з відповідних посібників користувача стосовно даного програмного забезпечення, та не несе відповідальності за непрофесійні та некваліфіковані дії Замовника або його представників.

4.3.3. При завищених потребах Замовника до апаратних та інших наданих ресурсів, запропонувати Замовнику перехід на інший тариф, а при відмові Замовника – припинити надання Послуг з поверненням невикористаних Замовником передплачених коштів.

5. Відповідальність Сторін

5.1. Виконавець не несе відповідальності:

5.1.1. За перебої в наданні Послуг, якщо вони були викликані діями Замовника та / або третьою стороною.

5.1.2. За будь-яку шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок використання наданих Виконавцем Послуг, включаючи випадки, коли Замовник був повідомлений про можливість таких збитків.

5.1.3. За зміст і достовірність будь-якої інформації, яка передається або приймається шляхом надання Послуг.

5.1.4. За справність належного Замовнику устаткування та програмного забезпечення, яке використовується Замовником.

5.1.5 За недоотриманий прибуток і / або дохід, а також непрямі збитки Замовника в період використання або невикористання (повного або часткового) послуг Виконавця, включаючи випадки, коли Замовник був повідомлений про можливість таких втрат.

5.1.6. За технічний стан мережі, до якої підключений Замовник.

5.1.7. За зміст інформації, розташованої на сайті Замовника.

5.1.8. За цілісність, достовірність та наявність сайтів і даних Замовника на сервері Виконавця.

5.1.9. За проблеми, пов’язані з використанням Замовником неліцензійного програмного та технічного забезпечення.

5.1.10. За некваліфіковані дії Замовника щодо використання хостингу.

5.1.11. За працездатність програмних засобів, наданих Замовнику, у випадку, якщо Замовник – навмисно або ненавмисно – порушив їх працездатність, видалив або вніс зміни в системні чи службові файли.

5.1.12. За працездатність та придатність до використання програмного та апаратного забезпечення, розробленого третьою стороною.

5.2. Замовник несе відповідальність:

5.2.1. За порушення чинного законодавства, вчинене ним або третьою особою шляхом використання Послуг, що надані Замовнику Виконавцем.

5.2.2. За недотримання умов цього Договору.

5.2.3. За недотримання строків та порядку оплати Послуг.

5.2.4. За збереження параметрів доступу до Послуги (логін і пароль) і за збитки, які можуть бути надані в результаті несанкціонованого використання параметрів доступу по Послуги.

6. Передача прав та обов’язків

6.1. Кожна із Сторін може передавати свої права і обов’язки за цим Договором повністю або частково своїм правонаступникам, філіалам, дочірнім підприємствам або іншим особам, про що інша Сторона повинна бути письмово повідомлена не менше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до передачі.

7. Вирішення спорів

7.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли в результаті виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

7.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами, спір передається на розгляд суду за встановленою підвідомчістю та підсудністю в порядку, визначеному чинним законодавством України.

8. Форс – мажор

8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, і їх виникнення засвідчено Торгово-промисловою палатою України.

8.2. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8.3. Виконання даного Договору, в повному обсязі або частково, призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше трьох місяців, то Договір вважається розірваним.

9. Термін дії та умови розірвання Договору

9.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання обома Сторонами і діє протягом терміну, за який Замовником здійснена передплата Послуг.

9.2. У разі здійснення Замовником до закінчення терміну дії Договору передоплати Послуг на наступний розрахунковий період, дія Договору продовжується автоматично на тих же умовах, які вказані в цьому Договорі.

9.3. Даний Договір може бути розірваний:

9.3.1. На підставі пунктів 3.5, 3.10, 4.2.10, 4.3.1, 5.2.2 та 8.3

9.3.2. За бажанням однієї із Сторін, про що має бути повідомлена інша Сторона не менше ніж за 30 календарних днів до дати розірвання Договору.

9.3.3. За взаємною згодою Сторін.

9.3.4. Розірвання цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його невиконання або неналежне виконання.

9.3.5. Розірвання Договору не звільняє Замовника від обов’язку сплатити Виконавцю заборгованість за надані Послуги.

9.3.6. У разі дострокового припинення надання Послуг, Замовнику здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці невикористаного часу (оплата за місяць, протягом якого обслуговування було припинено не повертається), за умови відповідного звернення Замовника.

10. Інформація

10.1. Виконавець може в будь-який момент, без отримання окремого узгодження Замовника, включати отримані від Замовника персональні дані в відповідну базу персональних даних Виконавця, публікувати у відкритих джерелах його персональні дані для виконання умов цієї оферти і здійснювати обробку таких даних відповідно до встановленої Виконавцем і законодавством України метою і з дотриманням законодавства України.

11. Заключні положення

11.1. З моменту підписання цього Договору всі попередні угоди, домовленості, що стосуються предмету Договору, втрачають силу.

11.2. Всі Додатки, Додаткові Угоди, поправки до даного Договору, підписані уповноваженими представниками обох Сторін, є його невід’ємною частиною.

РЕКВІЗИТИ Виконавця

ФОП ГРЕБЕНИК ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Іден. Код 2966903950

Місце реєстрації: 17100, Чернігівська обл., Носівський район, місто Носівка, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 24

Р/р: 26000053019646 в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ»ПРИВАТБАНК»,М.КИЇВ,

МФО 321842

Платник єдиного податку 3 група 5%.

Тел. 0985432100, 0632935334

1. Правила користування Послугами віртуального хостингу.

1.1. При користуванні Послугами забороняється:
1.1.1. Обмежувати доступ інших користувачів або перешкоджати іншим користувачам використовувати Інтернет.

1.1.2. Розсилати SPAM. Несанкціонована розсилка (spam) є неприйнятним дією. Домен Замовника та ім’я його фізичного сервера не повинні виступати в якості відправника, посередника та / або бути посиланням в електронних повідомленнях та / або електронній пошті таких розсилок незалежно від того, через які сервери проводиться така розсилка. Крім цього, забороняється несанкціонована розсилка в середовищах SMS, ICQ і т.п. з використанням в тій чи іншій формі Послуг Виконавця. Будь-який користувач, який здійснює розсилку листів без запиту (spam) буде негайно заблокований з повідомленням або без такого.

1.1.3. Розсилати більше 20 листів з одного домену за 1 годину часу.

1.1.4. Опублікувати або передавати за допомогою Послуг будь-яку інформацію, поширення якої прямо чи опосередковано суперечить Українському законодавству та / або Міжнародному праву.

1.1.5. Опублікувати або передавати за допомогою Послуг будь-яку інформацію та програмне забезпечення, які включають в себе комп’ютерні віруси або інші шкідливі компоненти.

1.1.6. Використовувати Послуги для перешкоджання роботі комп’ютерних систем Виконавця та / або його клієнтів, сканування та другі деструктивні дії, як щодо комп’ютерних мереж і систем Виконавця, так і інших мереж і систем Інтернету.

1.1.7. Використовувати Послуги для незаконного / неавторизованого доступу до комп’ютерних систем та мереж як Виконавця, так і доступних через Інтернет комп’ютерних систем та мереж третіх осіб.

1.1.8. Відсилати, публікувати, передавати, відтворювати або розповсюджувати за допомогою Послуг будь-яким способом отримане програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково захищені авторськими або іншими правами без дозволу власника.

1.1.9. Використовувати особисті або надані інформаційні ресурси (поштові скриньки, адреси електронної пошти, сторінки WWW тощо) в якості контактних координат при здійсненні будь-якого з вищезазначених дій, незалежно від того, з якої точки мережі були здійснені ці дії.

1.1.10. Для тарифів Linux хостингу — ініціювати процеси на сервері, які займають більше ніж 256 Мб (VIP1), 512 Мб (VIP2), 512 Мб (VIP3), 512 Мб (VIP5) оперативної пам’яті і / або більше 5% будь-якого з доступних системних ресурсів протягом більше 20 секунд процесорного часу сервера.

1.1.11. Запускати в межах облікового запису віртуального хостингу резидентні програми, демони, chat-програми, відкриті / публічні проксі, програми, що працюють по протоколу IRC та Jabber і програмне забезпечення для Майнінг, використовувати сканери мережі, програми для підбору паролів, кейлоггери, spam-генератори, сервери онлайн-ігор.

1.1.12. Розміщувати на одному акаунті більше 200 000 файлів; кількість таблиць в MySQL / PostgresSQL має бути не більше 1000 штук; розмір бази MySQL / PostgresSQL не повинен перевищувати 2 Гб; зберігати пошту розміром не більше 1 Гб на один поштовий акаунт.

1.1.13. Під час безкоштовного тестування (безкоштовний період надання хостингу в рамках пакетів розробки сайтів) використовувати такі групи ПО: Майнер криптовалюта, клієнти або вузли P2P мереж, клікери, генератори трафіку, боти соц.сетей, клієнти розподілених мережевих обчислень, відкриті / публічні проксі, SPAM-генератори, сервери онлайн ігор.

При порушенні одного з умов тестування, ми залишаємо за собою право, в односторонньому порядку, видалити всі тестові послуги користувача.

1.2. Виконавець залишає за собою право відмовити в пересиланні або видалити будь-яку інформацію або матеріали, які порушують цей Договір, чинне законодавство України, загальноприйняті і міжнародні норми етикету в мережі Інтернет.

1.3. Послуга «Необмежений трафік» надається в блоці максимально 100 Гб для тарифів загального хостингу. При досягненні або перевищенні ліміту, Виконавець збільшує ліміт трафіку після повідомлення з боку Замовника.

2. Правила користування мережею Інтернет.

2.1. Через послуги, що надає Виконавець, Замовник може користуватися як безпосередньо самими Послугами так і їх складовими. Крім інформації і послуг, вказаних в цьому Договорі, Виконавець не постачає та не контролює інформацію, послуги та товари, які розміщені або реалізуються через мережу Інтернет.

2.2. Всі товари, інформація і послуги, які пропонуються в мережі Інтернет, надаються третіми сторонами, які не пов’язані з Виконавцем (за винятком послуг, вказаних в цьому Договорі). Замовник бере на себе повну відповідальність і ризик за використання Послуг та мережі Інтернет.

2.3. Виконавець не дає ніяких гарантій — прямих або опосередкованих (включаючи, без обмежень, гарантії дотримання прав власності або придатності для конкретної мети) на будь-які товари, інформацію та послуги, що надаються через мережу Інтернет третіми особами. Виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати, втрати або збиток, прямо або побічно виникли в результаті надання Послуг.

2.4. Замовник самостійно несе відповідальність за точність, повноту і достовірність інформації, розташованої на сайті Замовника.

2.5. Замовник усвідомлює, що Інтернет містить не відредаговані матеріали, деякі з яких мають відвертий сексуальний характер або можуть містити образливу для декого інформацію. Виконавець не контролює ці матеріали і не несе за них ніякої відповідальності.

Публичные договора и правила • Студія веб-дизайна WEBMASTERA
error: Контент защищен !!